onsdag 8 maj 2019

Trollingtävling på Värmeln d. 30 maj

                                                                                         (Arkivbild)
Inbjudan till trollingtävling på Värmeln 30/5 2019

Anmälan och frågor till Böjda Spön Arvika 0570-711 690
Max 30 båtar, först till kvarn. Avgift 500:- (betalas på plats)
OBS!! Ta med digitalkamera/telefon p.g.a. C&R

Som vanligt 100% C&R. Ni får mäta in samtliga gäddor över 60cm. Sen räknar vi om till en fiktiv vikt. Avrundning nedåt till närmsta cm gäller.

Träningsfiske förbjudet 10 dagar innan.

Priser för högsta totalvikter och störst gädda. Bl.a. 5000:- i 1:a pris

Korv och dricka finns att köpa.

Regler
· Endast trollingfiske, det är inte tillåtet att kasta ut betet, utan det skall släppas ut bakom båten.
· Fiske får endast bedrivas inom tävlingsområdet, se sjökort.
· Flytväst / flytoverall är obligatoriskt.
· Varje team har själva ansvar för eventuella skador på annans egendom.
· Max antal spön/beten är 6 st.
· Endast artificiella beten, betesfisk är inte tillåten.
· Endast Gädda räknas, all annan fångst ska också ovillkorligen returneras, med största möjliga skonsamhet.
· Minimimått är 60 cm.
· Deltagare måste vara innanför piren innan tävlingstidens slut.
· Alla team måste vara representerade av minst 1pers från besättningen vid kaptensmöte.
· Ingen alkohol på sjön.
· Övrigt gäller allmänna sjöregler och speciellt högerregeln.
· Bryter ett team mot regelförordningen, kan det leda till diskvalifikation.
· Deltagande sker på egen risk.

Tider
Start efter kaptensmöte 08.00
Målgång 17.00

Välkomna hälsar Böjda Spön och Värmelns FVO.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar